Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Setè concurs fotogràfic popular Fira de Sant Ponç, Carrer de l’Hospital. Barcelona

 

Sant PonçBASES

 TEMA ÚNIC:  Plantes medicinals o culinàries

 PARTICIPANTS: Tothom qui vulgui

 OBRES: Un màxim de 5 fotografies per concursant. Cada fotografia ha d’anar muntada sobre una cartolina negra de 30X40 cm. La mida de la fotografia es lliure.

 ADMISSIÓ: Fins el dissabte 20 de Maig  a qualsevol de les dues adreces que figuren al peu.

Al revers de cada fotografia s’ha d’escriure el nom popular i el científic de la planta. Cada concursant presentarà dos sobres: un de gran amb totes les fotografies, i un altre més petit amb una tarja amb les dades del concursant (nom, cognom, telèfon i e-mail) Per tal de garantir la confidencialitat del procés, els dos sobres es lliuraran tancats, i a l’exterior han d’indicar “VII concurs de Sant Ponç 2017″ i nombre de fotografies que conté. Al moment de lliurar-les, el receptor assignarà i inscriurà un nombre de registre en els dos sobres en presència del concursant , sense obrir-los

 JURAT:  Compost  per   un  especialista  botànic,   un  representant   de  l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, i un altre de la Unió de Sant Ponç.

El jurat valorarà el interès científic i fotogràfic de les obres. Un mateix autor no pot optar per més d’un premi , encara que el Jurat es reserva el dret de donar un tractament especial per alguna obra si ho creu convenient. Les seves decisions seran inapel.lables.

 VEREDICTE:  La tria,  la  decisió  i l’entrega  de  premis  es farà  a  l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya en un acte públic el dilluns 29 de Maig a les 20 h.

 PREMIS: S’adjudicaran tres premis (ler.2ón i 3er).i 20 finalistes.

Als tres primers premis se’ls hi entregarà un trofeu i una panera, i als finalistes una medalla participativa .

Aquestes obres quedaran en propietat de la Unió de Sant Ponç amb la cessió dels drets d’exposició i reproducció en qualsevol medi que vulguin fer servir..

La resta de les obres no seleccionades, es podran recollir pels seus autors fins el 30 de Juny en el mateix lloc on es van entregar

 EXPOSICIÓ: Les obres premiades seran exposades l’any següent, durant la Fira de  l’11 de Maig del 201 8 en els locals de la Generalitat-CSIC C. De l’Hospital, 64, i en els locals de l’Ajuntament-Eix Raval del C/. Nou de la Rambla durant tot un mes.

 LLOCS D’ADMISSIÓ:

Herboristeria del Rei C. Del Vidre,  Tlf. 933180512 / 615393497 Consulti horari d’obertura

 Agrupació Fotogràfica de Catalunya- C. Del Duc, 14 pral Tlf. 933016581 De dilluns a dissabte de 18 a 20 h.

 

 Convocat per la UNIÓ DE SANT PONÇ amb la col.laboració de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya