Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Sessió Informativa Focals i Diagonals

 

 

cossessioinformativa

 

Sessió informativa sobre les longituds focals reals i equivalents en les càmeres digitals d’òptica intercanviable

El Pas Universal

Quan el format dominant en fotografia era el Pas Universal amb rodets de pel·lícula de 35 mm. tots els negatius i totes les diapositives fetes en aquest format eren de 24 x 36 mm. La longitud focal dels objectius d’aquest format, i el que representava respecte al camp de visió de cada un, era sobradament conegut per gairebé tothom.

Els més populars: 50 mm era la focal considerada com estàndard. Per sota els angulars (35, 28, 24 i 21). Per damunt els teleobjectius (75, 90, 135, 200, 300, etc.).

Els sensors digitals

En fotografia digital, les càmeres reflex són igual de “mamotretos” que les de pel·lícula de 35 mm. Però, excepte el les càmeres d’alta gama “Full Frame”, el sensor que substitueix a la pel·lícula és molt més petit. Un sensor APS-C és 2,6 vegades més petit, en superfície, que un negatiu de 24 x36 mm. Un sensor 4/3 és 4 vegades mes petit. Si medim les diagonals, un 4/3 és 2 vegades més petit un APS-C de Canon és 1,6 vegades més petit. Un sensor de Nikon, Pentax o Sony és o 1,5 vegades més petit.

Fins al 2005 en què va aparèixer la primera reflex (Canon EOS 5D) amb sensor de 24×36 mm. totes les altres eren de sensor petit i les 4/3 (Olympus) encara més petit.

Longitud focal i angle de visió

Un 50 mm davant d’un sensor 4/3 en que la diagonal és la meitat, tindrà l’angle de visió reduït a la meitat. En resum, farem les fotos amb una lent amb un comportament òptic (profunditat de camp, distorsió, etc.) d’un 50 mm però amb una cobertura (menor) d’un 100 mm. Amb un sensor APS-C la cobertura seria equivalent a un 80 mm (Canon) o a un 75 mm la resta.

La sessió tractarà de poder identificar fàcilment la correspondència entre focal real i focal equivalent al que respecta a l’angle de visió de cada una segons el sensor de la càmera.

Calendari i horari

Es farà el dilluns dia 10 de juliol de 18:30 a 20:30 hores

El plantejament estarà a càrrec d’en Josep Vicente.

Us animem a assistir. No cal inscripció.