Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Instal·lacions

Sense voler ser exhaustius i sols a modus d’indicació. Subjecte a canvis i a les regulacions generals.

EXPOSICIONS SALA BRUNO ARGEMI.- Cal demanar torn a la “vocalia de concursos i exposicions” i complir els requisits de qualitat exigits en la normativa. La durada de l’exposició es normalment de 3 setmanes. Els marcs son de l’AFC pel que el soci només ha de portar les fotos en el seu suport 40×50.

sala_bruno_argemi

Foto: Umberto Victoria Ayuso

EXPOSICIONS NOU ESPÀI.- Cal demanar torn a Secretaria. La durada de l’exposició es normalment de 2 setmanes. Els marcs son de l’AFC pel que el soci només ha de portar les fotos en el seu suport 30×40.

ESTUDI LLUM ARTIFICIAL.- Els socis que ho desitgin s’hauran d’apuntar a Secretaria, on es portarà el control de l’ocupació de l’estudi. L’ús de l’estudi es gratuït i les despeses de models son per compta del soci. Cal omplir la fulla de control o donar còpia del contracte de cessió de drets d’imatge. Per gaudir de les sessions col·lectives organitzades periòdicament, sols cal apuntar-se a Secretaria i pagar la part proporcional dels costos de la sessió corrent.

estudi_afc

Foto: Umberto Victoria Ayuso

LABORATORI DE REVELAT ANALÒGIC.- Els socis que ho desitgin s’hauran d’apuntar a Secretaria, on es portarà el control de l’ocupació del laboratori. L’ús del laboratori es gratuït. Els productes han de ser aportats pel soci i no els pot emmagatzemar al laboratori, per això existeixen unes bústies de lloguer.

KIT STROBIST.- Es pot disposar de la bossa amb un kit d’estris per dos punts de llum. Es demana una aportació pel seu ús durant 3 dies. Demanar a Secretaria.

AUDIOVISUALS.- Els audiovisuals es promouran des del propi grup de socis participants en el col·lectiu i es concertarà la projecció amb Cultura (cultura@afc.cat) i Exposicions (concursos@afc.cat) per tal de reservar l’espai i anunci d’activitats als mitjans interns de comunicació. Per qualsevol detall addicional parlar amb Cultura.

EXCURSIONS.- Les excursions s’organitzen de forma regular i el cost del viatge i del dinar es paga per anticipat a secretaria al fer la inscripció.

SORTIDES.- Les sortides s’organitzen de forma regular i els costos que puguin tenir es reparteixen entre els participants.

TALLERS.- Els tallers s’organitzen des de Cultura i l’assistència es confirma a Secretaria. Per la participació als tallers es demana una aportació per ingressos de formació si els conferenciants son de l’AFC. Cas de ser contractats a l’exterior es compensaran les despeses amb la contribució dels assistents. S’acostumen a donar apunts en paper o CD.

CURSETS.- Els cursos s’organitzen des de Cultura i l’assistència es confirma a Secretaria. Per la participació als cursets es demana una aportació per ingressos de formació si els conferenciants son de l’AFC. Cas de ser contractats a l’exterior es compensaran les despeses amb la contribució dels assistents. S’acostumen a donar apunts en paper o CD.

ARTICLES AL BUTLLETÍ.- Qualsevol soci que vulgui publicar algun article d’interès general pot enviar-lo a butlleti@afc.cat i serà revisat i si es acceptat es posarà en la cua de publicació.

GALERIA DEL SOCI.- Tots els socis poden exposar 20 fotografies en una galeria a la pàgina web de l’AFC. Les fotos podran actualitzar se una vegada l’any.

BIBLIOTECA.- Es reben diferents revistes i butlletins, que poden consultar-se a l’AFC. Es disposa d’una col.lecció de llibres actuals sobre fotografia, que es pretén mantenir al dia adquirint les darreres publicacions. Els llibres es poden sol.licitar en préstec a Secretaria.

AULA D’INFORMÀTICA.- Hi ha una sala amb 10 ordinadors en la que el soci pot fer consultes i també editar fotografies, donat que estan dotats amb Photoshop, Lihgtroom i altres programes d’edició i retoc. L’espai està reservat amb preferència pels cursets i tallers interns.

CONCURSOS.- A l’AFC s’organitzen 2 concursos nacionals bianuals, el Lliure (fotografia blanc i negre) i el Luis Navarro (fotografia no convencional). A la vegada tenim uns concursos socials, una “lliga” amb 9 participacions mensuals i d’altres puntuals com els d’estudi, els de les excursions i properament de Natura i de Viatges. Les convocatòries amb les bases, es publiquen al butlletí i a la pàgina web. Per facilitar la participació, a l’AFC es poden adquirir passpartús per aquells que demanin la seva presentació en paper.

NOTÍCIES A FACEBOOK.- Fes-te FAN d’Agrupació Fotogràfica de Catalunya a Facebook per tal d’estar al corrent de novetats i convocatòries de darrera hora.

afc_facebook

ÀREA DE DESCANS.- Tenim la possibilitat de gaudir d’un refresc o un cafè amb els companys en les taules habilitades a l’efecte, disposant de cafetera i frigorífic.

ACTES DE GERMANOR.- Dinar de Germanor, s’acostuma a fer cada any a l’octubre, en un restaurant, pel que es passa la convocatòria i cost en el butlletí i a la web. Sopar de Nadal, la setmana de Nadal es prepara un sopar fred d’embotits i pa amb tomàquet, que consumim a l’AFC, també es passa convocatòria i cost en el butlletí i a la web. Festa dels infants, per Nadal i Reis, una tarda de la setmana de Nadal es prepara un caga-tió pels fills i nets dels socis que reben petits obsequis i dolços.