Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Curs de Photoshop Nivell I

 

PS-Ibcosvi

 

Presentació

Photoshop és el programa d’edició gràfica més potent i polivalent que existeix en l’actualitat. Orientat al disseny gràfic ofereix infinitat de recursos que també són d’utilitat per al retoc fotogràfic.

El curs complet consta de tres parts i la primera, d’octubre a desembre, consta de 10 sessions (20 hores).

S’explicarà en primer lloc la interfície de Photoshop i com personalitzar-la. Seguidament les eines més importants de què disposa Photoshop i a continuació els ajustos i algunes tècniques bàsiques.

Objectius

Al final del curs els alumnes tindran una visió àmplia dels recursos bàsics i essencials que Photoshop proporciona i de com emprar-los.

Us mostrem a continuació els temes que es tractaran en el curs i en quin ordre. Totes les classes inclouen pràctiques amb ordinador.

Temari del curs Nivell I

1. EL PROGRAMARI PHOTOSHOP

1.1. Bridge, ACR, LR i Photoshop

1.2. JPG vs TIFF vs RAW vs PSD

1.3. Relació Píxels i centímetres per a impressió, pantalla o projector

1.4. Espai de color (sRGB, Adobe RGB i ProPhoto RGB) i Profunditat de color (bits)

2. FLUX DE TREBALL

3. LES IMATGES AL DISC DUR

4. EL BRIDGE

4.1. La Interfície

4.2. Vistes d’interfície

4.3. Visualització de les carpetes (Navegació) i els preferits

4.4. Les Metadades

4.5. El filtratge i la cerca d’imatges

4.6. Editar en ACR

4.7. Obrir imatges com a capes en PS (Capes, HDR, Panoràmica, etc.)

4.8. De l’ACR al PS

5. EL LIGHTROOM

5.1. Passar les imatges del LR al PS

5.2. Obrir imatges com a capes en PS (Capes, HDR, Panoràmica, etc.)

6. L’ACR I EL LR

6.1. El revelat bàsic

7. PHOTOSHOP GENÈRICS

7.1. La Interfície i la Barra d’eines

7.2. Mides dels fitxers

7.3. Ajustaments de color

7.4. Desar fitxer

8. LES CAPES

8.1. Les Capes

8.2. Funcionament de les capes

8.3. Copiar una capa d’un document a un altre

9. SELECCIONAR (REQUADRE, VARETA, ETC…)

9.1. Requadre cercle

9.2. Vareta/selecció intel·ligent

9.3. Llaç

10. EL PINZELL

10.1. Configuració del pinzell

10.2. El pinzell i la selección

11. CAPA D’AJUSTAMENT, CREACIÓ I MODIFICACIÓ

11.1. Utilitats

11.2. Ajustaments (nivells corbes i altres) i Màscares d’Ajustament

11.3. Opcions de màscara de capa

11.4. Eines suavitzar els marges de la selecció

12. ALTRES FUNCIONS

12.1. Eliminació d’objectes

12.2. Eines d’Enfocament i Exposició

12.3. Retallar, Girar i Escalar

12.4. Afegir text

12.5. Filtres

13. DRECERES DE TECLAT

14. EXERCICIS

14.1. Aconseguir que una correcció quedi dissimulada

14.2. Enviar una carpeta a Preferits

14.3. Relació cm i píxels

14.4. Eines de selecció

14.6. Duplicar i agrupar capes

14.7. Dues imatges en un mateix document

14.8. Màscares de capa

14.9. Ajustament de capa

14.10. Màscara de capa progressiva

14.11. Opcions de selecció

14.12. Perfeccionament de càmera

14.13. Funcionament del Pinzell

14.14. Pintant una Màscara de Capa

14.15. Pintant una Màscara d’una Capa d’ajustament

14.16. Eliminar objectes

14.17. Esborrar

Calendari i horari

El curs consta de 10 sessions de 2 hores.

Tots els divendres del 13 d’octubre al 15 de desembre de 18:30 a 20:30 hores.

Curs teòric-pràctic. Dos alumnes per ordinador.

Preu 60 euros.

El curs estarà a càrrec de Ramon Cugat.

Inscripcions a formacio@afc.cat