Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Curs de Fotografia Avançada / Actualització i Recordatori

 

10 (1)

Objetius

Aquest és un taller essencialment de revisió i repàs destinat als socis que ja hagin participat en els nivells 2, 3 i 4.

El propòsit d’aquest taller és preparar els del nivell 3 per aparellar els coneixements amb els del nivell 4. Al mateix temps els del nivell 4 que no tinguin clar alguns conceptes importants, podran repassar i fixar l’après, per d’aquesta manera seguir avançant junts en un mateix grup.

El temari s’adaptarà a aquells aspectes en els quals hi hagi un especial interès en revisar.

Els nivells 5 i següents compten amb treballs teòrics i pràctics que ens permetran portar un projecte fotogràfic fins al final, incloent ajustos per impressió.

L’objectiu final és que amb el que hagin après en els següents nivells, acabem el curs amb una exposició col·lectiva

Requeriments

Conèixer, al menys, els nivells 2 i 3

Calendari i horari

Els dilluns de 18 a 20 hores.

Seran 10 sessions a l’aula digital, del 30 de setembre al 2 de desembre.

Preu: Exclusivament per a socis 50 €

El curs estarà a càrrec de Manuel Daniel Rivera

b 40x55