Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària 2021

 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021

Ateses les circumstàncies excepcionals que no ens permeten reunir-nos al local de l’Agrupació i de conformitat amb allò previst en els Estatuts de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, es convoca pel President de l’Agrupació a tots els socis/es a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que es realitzarà per videoconferència el dissabte sis de febrer de 2021 a les 18.00 hores en convocatòria única.

ORDRE DEL DIA

  • Lectura per a la seva aprovació si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del exercici anterior.
  • Informe del President.
  • Informe de les Vocalies.
  • Lectura i exàmen de l’estat general de comptes. Estudi i aprobació si escau, del pressupost general i el seu finançament per a l’exercici del 2021.
  • Renovació de càrrecs: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i resta de vocalies.
  • Lliurament de premis del Concurs del Confinament i de les plaques a socis de 20 i 50 anys d’antiguitat.
  • Precs i preguntes.

 

La reunió del Consell Consultiu i Tècnic es realitzarà el dissabte dia 6 de febrer a les 17.00 h

mitjançant la plataforma zoom.     

Revisa el teu correu per a trobar l’enllaç a la reunió dels Consells i de la nostra assemblea.