Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Convocatòria d’Assemblea General Extraordinària 2019: Presentació Projecte Gerència

 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2019

De conformitat amb el que està previst en els Estatuts de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es convoca pel President de l’Agrupació a tots els socis a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc a la Seu Social de l’Agrupació el dijous 11 de juliol a les 18:00 hores en única convocatòria, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Presentació projecte del gerent: Sr. Francesc Balaguer

Precs i preguntes.

 

 

El Secretari                            El President

Josep Blanch                         Josep Guindo