Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Concurs social “Temes Obligats” 2019 – 2020

 

BASES DEL CONCURS 

Participants: Tots el socis de l’Agrupació.

Obres: Una per cada modalitat i autor.

Format: Lliure.

Presentació: Reforçades sobre suport rígid de 30×40 i d’un gruix entre 1-3 mm.

Modalitats: Monocrom i Color (s’admeten totes les tècniques).

Pliques: Nom i cognom de l’autor, així com tema, darrera el suport rígid. (Els debutants caldrà que indiquin que ho són).

Admissió: Fins el penúltim dijous del mes.

Data del veredicte: L’últim dijous del mes a les 19:00 hores.

Lliurament: Es lliuraran les fotografies en paper, per al concurs, en sobre tancat. Al mateix temps, el participant ha de facilitar a l’A.F.C. un llapis de memòria. El seu contingut seran les fotografies presentades al concurs. El nom del fitxer serà el nom i cognoms de l’autor i si és monocroma o color. Aquestes fotografies seran descarregades seguidament a un arxiu informàtic de l’A.F.C. i el llapis de memòria es retornarà al participant. El costat més llarg de les fotografies serà de 1.200 píxels.

Puntuació: Les obres puntuaran de 10 a 3 punts; en cas de que una fotografia quedi desqualificada se li atorgarà 1 punt.

Premi del mes: Un únic premi mensual a l’obra monocroma i en color, que el jurat estimi millor del tema corresponent. Per aconseguir el premi del mes ha d’haver-hi com a mínim 6 fotografies presentades. El premi pot quedar desert.

Premis finals: Un primer, un segon i un tercer al final del concurs en monocrom i en color per els tres primers classificats sumant els resultats de totes les convocatòries.

Premi debutant: Sense distinció de modalitat, s’atorgarà premi al debutant més ben classificat en la suma de totes les convocatòries, en monocrom i en color. Es considerarà debutant a qui participi per primera vegada en el concurs en qualsevol modalitat.

Premi constància: Per als últims classificats en els 8 temes presentats, en monocrom i en color.

Veredicte: Al menys mitja hora abans del veredicte, els membres del jurat es reuniran per analitzar els criteris a valorar, d’acord amb les bases de cada temàtica, i acordar per tant, com valorar les imatges. Un cop emès el veredicte, els presents podran formular al·legacions, que es resoldran en el mateix acte. Un cop ferm, el veredicte serà inapel·lable.

 Notes:

1.- Les fotografies primer i segon classificades de cada temàtica en color i monocroma, restaran temporalment per un any, en poder de l’A.F.C. per a poder fer amb elles una exposició col·lectiva al Nou Espai, després de lo qual l’autor ja podrà recuperar-les.

2.- L’A.F.C. es reservarà el dret d’exhibir les millors fotografies en format digital per mitjans audiovisuals o electrònics,així com la web de l’AFC i altres.

TEMES DEL SOCIAL OBLIGATS 2019-2020

  • Octubre: El món del vi
  • Novembre: Fotografies de tardor
  • Desembre: Correfocs
  • Gener: Natura morta
  • Febrer: Contrallums
  • Març: Macro
  • Abril: Persones saltant
  • Maig: Minimalisme