Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Concurs social “Temes Obligats” 2016 – 2017

BASES DEL CONCURS 

Participants: Tots el socis de l’Agrupació.

Obres: Una per cada modalitat i autor.

Format: Lliure.

Presentació: Reforçades sobre suport rígid de 30×40 i d’un gruix entre 1-3 mm.

Modalitats: Monocroma i Color (s’admeten totes les tècniques).

Pliques: Nom i cognom de l’autor, així com tema, darrera el suport rígid. (Els debutants caldrà que indiquin que ho són).

Admissió: Fins el penúltim dijous del mes.

Veredicte: L’últim dijous del mes a les 19:00 hores.

Lliurament: Es lliuraran les fotografies en paper, per al concurs, en sobre tancat. Al mateix temps, el participant ha de facilitar a l’A.F.C. un llapis de memòria. El seu contingut seran les fotografies presentades al concurs. El nom del fitxer serà el nom i cognoms de l’autor i si és monocroma o color. Aquestes fotografies seran descarregades seguidament a un arxiu informàtic de l’A.F.C. i el llapis de memòria es retornarà al participant. El costat més llarg de les fotografies serà de 1.200 píxels.

Puntuació: Les obres puntuaran de 10 a 3 punts; en cas de que una fotografia quedi desqualificada se li atorgarà 1 punt.

Premi del mes: Un únic premi mensual a l’obra monocroma i en color, que el jurat estimi millor del tema corresponent. Per aconseguir el premi del mes ha d’haver-hi com a mínim 6 fotografies presentades. El premi pot quedar desert.

Premis finals: Un primer, un segon i un tercer al final del concurs en monocrom i en color per els tres primers classificats sumant els resultats de totes les convocatòries,.

Premi debutant: Sense distinció de modalitat, s’atorgarà premi al debutant més ben classificat en la suma de totes les convocatòries, en monocrom i en color. Es considerarà debutant a qui participi per primera vegada en el concurs en qualsevol modalitat.

Premi constància: Per als últims classificats en els 8 temes presentats, en monocrom i en color.

Verificació: Un cop tancat el termini d’admissió, les fotos presentades seran revisades per un membre del Consell Tècnic de l’A.F.C., per verificar que s’ajustin a la temàtica sol·licitada. Aquelles fotografies que no ho facin seran desqualificades i no es presentaran al membres del jurat en el moment del veredicte. Seran puntuades d’acord amb les bases del concurs.

Reunió del Jurat: Al menys mitja hora abans del veredicte, els membres del jurat es reuniran per analitzar els criteris a valorar, d’acord amb les bases de cada temàtica, i acordar per tant, com valorar les imatges.

Notes:

1.- Les fotografies primer i segon classificades de cada temàtica en color i monocroma, restaran temporalment per un any, en poder de l’A.F.C. per a poder fer amb elles una exposició col·lectiva al Nou Espai, després de lo qual l’autor ja podrà recuperar-les.

2.- L’A.F.C. es reservarà el dret d’exhibir les millors fotografies en format digital per mitjans audiovisuals o electrònics, com la web de l’AFC i altres.

 

TEMES OBLIGATS 2016-2017

 

Octubre:  El turisme està canviant la ciutat.

Novembre:  Contrapicat fotogràfic.

Desembre:  La bellesa del somriure.

Gener:  Natura contaminada.

Febrer:  La bellesa interior de les fruites i verdures.

Març:  Mostres d’afecte i/o amor en el més ampli sentit de la paraula.

Abril:  Fotografia en un espai molt fosc.

Maig:  Noves utilitzacions d’edificis o botigues rehabilitats, conservant el rètol original.