Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Concurs social d’arxius digitals. Convocatòria any 2017

 

 

Participants: Podran participar-hi tots els socis de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya que ho desitgin.

 Tema: Lliure.

 Obres: Arxius digitals amb un màxim de 3 per autor. No cal que tinguin unitat temàtica. Els arxius digitals que es presentin no han d’haver estat obres premiades en el Concurs Lliure ni reproduccions d’altres autors.

 Presentació: Els arxius digitals es presentaran en un CD on hi haurà escrit el nom de l’autor i el títol de les obres. Els títols de les obres hauran de coincidir amb els noms dels arxius gravats al CD. Els arxius hauran de tenir almenys 2000 pixels pel costat més petit, una resolució de 300 ppi i estar en format JPEG a la màxima qualitat . Si l’autor vol un ordre de projecció haurà de numerar els arxius.

 Premis: Un premi d’Honor de 60 euros i Trofeu a la millor col·lecció de tres obres. Dos premis de 30 euros i Medalla a les dues millors obres individuals. Els premis no es podran declarar deserts i no es concedirà més d’un premi per autor.

 Jurat: Estarà format per tres persones qualificades.

 Admissió: Fins a les 20:00 hores del dia 24 de juny del 2017.

 Veredicte: Serà públic el dia 29 de juny del 2017, a les 19:00 hores.

 Projecció i lliurament de premis: El 6 de juliol del 2017, a les 19:30 hores.

 Notes: Tots els CD presentats al concurs seran retornats als seus autors a partir de l’1 de setembre del 2017.

 L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es reserva el dret de fer duplicats dels arxius guanyadors per formar part del Museu de l’Entitat.

 L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya no es fa responsable de qualsevol deteriorament fortuït dels arxius o dels CDs.

 El fet de presentar-se al concurs implica la total acceptació de les bases per part del concursant.