Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Veredictes de concursos

Classificació del concurs “Temes obligats” 2014 – 2015. Maig

Classificació del concurs “Temes obligats” 2014 – 2015. Maig

PREMI DEL MES MONOCROMA: MIGUEL LÓPEZ MALLACH PREMI DEL MES COLOR: JOSEP GABALDÀ ` PREMIS FINALS MONOCROMA PRIMER PREMI                 JUAN-MANUEL BENAVENTE SALVADOR SEGON PREMI                   TONI TORRES i JOSEP GABALDÀ SÁNCHEZ TERCER PREMI                FRANCESCA PORTOLÉS   PREMIS FINALS COLOR PRIMER PREMI                 ...