Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Actes

My Best Photos / Daniel Rivera

My Best Photos / Daniel Rivera

  Argentina, 1948 Format a l’Escola de Fotografia de Buenos Aires, des de molt jove s’exerceix com a fotògraf de premsa, publicitat i moda. Deixa la fotografia al 1975 per dedicar-se a la música i la reprèn el 2000. Passa...