Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Actes mes de setembre 2015

ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE SETEMBRE DEL 2015

Dia 4, divendres, a les 19.30 hores. Inauguració de l’exposició fotogràfica col.lectiva “176 anys de fotografia a l’estat espanyol”.

Dia 8 , dimarts, a les 18.30 hores. Comentari de fotografies per Miquel Peiró o Ulises Gazquez.

Dia 9, dimecres, a les 18.30 hores. Criteris d’avaluació dels veredictes per Andreu Clapés.

Dia 10, dijous, a les 19.00 hores. Inauguració al Nou Espai de l’Exposició Fotogràfica titulada “Orquídeas” de l’autor Carles Moreso.

Dia 14, dilluns, a les 18.30 hores . Curs de Lightroom per Josep Vicente.

Dia 16, dimecres, a les 18.30 hores Criteris d’avaluació dels veredictes per Andreu Clapés (unicament pels membres del Cos de Jurats).

Dia 16, dimecres, a les 18.30 hores. Curs d’il.luminació del flash portàtil per Umberto Victoria.

Dia 17, dijous, a les 18.00 hores. Forum de Fotografíes amb Manel Mataró.

Dia 21, dilluns, a les 18.30 hores. Curs de Lightroom per Josep Vicente.

Dia 23, dimecres, a les 18.30 hores. Curs d’il.luminació del flash portàtil per Umberto Victòria.

Dia 28, dilluns, a les 18.30 hores. Curs de Lightroom per Josep Vicente.

Dia 29, dimarts, a les 19,30 hores. Reunió de les dones fotògrafes.

Dia 30, dimecres, a les 18.30 hores Curs d’il.luminació del flash portàtil per Umberto Victoria.