Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Actes mes de maig 2016

ACTES A CELEBRAR DURANT EL MES DE MAIG DE 2016

Dia 2 dilluns, a les 18.30 h. Curs de Lightroom Part 3 per Josep Vicente

Dia 4 dimecres, a les 18.30 h. Fòrum de revelatge LR i ACR per Josep Vicente

Dia 5 dijous, a les 18.30 h. Curs de Photoshop II per Ivan Sanchez

Dia 9 dilluns, a les 18.30 h. Curs de Lightroom 3 per Josep Vicente

Dia 10 dimarts, a les 18.30 h. Comentaris de fotografia amb Miquel Peiró

Dia 10 dimarts, a les 19.30 h. Inauguració de l’exposició titulada “Quatre reflexions Llul·lianes” dels autors Alfons i Carme Ollé, Teresa Gironès i Manel Simón (fins el dia 4 de juny)

Dia 12 dijous, a les 18.30 h. Curs de Photoshop II per Ivan Sanchez

Dia 19 dijous, a les 18.00 h. Fòrum de Fotografia amb Manel Mataró

Dia 19 dijous, a les 18.30 h. Curs de Photoshop II per Ivan Sanchez

Dia 23 dilluns, a les 18.30 h. Curs de Lightroom 3 per Josep Vicente

Dia 23 dilluns, a les 20.00 h. Veredicte Públic del Concurs “Fira de Sant Ponç”

Dia 26 dijous, a les 18.30 h. Curs de Photoshop II per Ivan Sanchez

Dia 26 dijous, a les 19.00 h. Veredicte del Concurs de Temes Obligats. Tema: Arqueologia Industrial

Dia 31 dimarts, a les 19.30 h. Reunió de les dones fotògrafes