Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

59è. CONCURS LLIURE DE FOTOGRAFIA

 

2 Segon Jaume Jorba JUGAR

Segon Premi 58è. Concurs Lliure: Jaume Jorba:”JUGAR”.

 

59è. CONCURS LLIURE DE FOTOGRAFIA

Participants: Tots els que ho desitgin.

Obres: Un màxim de tres per concursant, en Monocrom.

Tema: Lliure, no premiades en els nostres concursos.

Mesures: Lliure sobre un suport rígid de 1 a 3 mil·límetres de gruix, de 30×40 centímetres i en paspartú. Per facilitar la confecció del catàleg, s’ha de proporcionar una imatge digital de cada obra presentada, amb les següents característiques: 3000 píxels pel costat més llarg. sRGB. 8 bits. El nom del fitxer contindrà el del concursant i el de la fotografia. La forma d’enviament podrà ser en una USB o, per correu electrònic, a l’adreça concursos@afc.cat, detallant Concurs LLiure. S’hi ha d’adjuntar també una autorització per poder incloure les fotografies al catàleg.

Presentació: Nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor i agrupació a què pertany, darrere de l’obra.

Termini de presentació: Fins a les 21 hores del dia 15 de desembre de 2018 a la Secretaria de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, carrer del Duc, 14 pral. 08002. Barcelona.

Inscripció: Gratuïta.

Jurat: Compost per tres membres de la AFC.

Veredicte: Serà públic i tindrà lloc el dimarts dia 18 de desembre de 2018 a les 19:00 hores a la seu social de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Premis: Primer; Diploma i 300 €. Segon, Diploma i 150 €. Tercer: Diploma i 100 €

Premi Social: Diploma i 100 € al primer soci classificat.

Exposició i lliurament de premis: A l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya el dimarts 15 de gener de 2019 a les 19:30 hores. Exposició fins al 8 de febrer de 2019, exposant les obres premiades i finalistes.

Les obres premiades i 20 finalistes seran exposades a la pàgina web de l’AFC, en un lloc preferent.

Devolució de les obres: A partir del 8 de febrer de 2019, pel mateix procediment de l’enviament. Passat dos mesos, les fotografies no recollides passaran a ser propietat del museu de l’AFC.

Notes: No es concedirà més d’un premi per autor. Les obres premiades quedaran en propietat de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Les fotografies que no s’ajustin a aquestes Bases seran desqualificades. Si per causa greu comesa per un autor premiat hagués de desqualificar la seva obra, el premi atorgat quedaria desert a tots els efectes. La Comissió Organitzadora tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no és responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas no previst serà resolt per la Vocalia de Concursos amb l’assessorament del Consell Tècnic de l’AFC.