Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

45è Concurs “Luis Navarro”

45è Concurs “Luis Navarro”

Luis-NaVARRO.-José-Reyes.-Urbanitas-150x150

PRIMER PREMI: URBANITAS. AUTOR: JOSÉ REYES BELZUNCE.

PARTICIPANTS: Totes les persones que ho desitgin residents a l´Estat Espanyol.

TEMA: Lliure, amb actitud creadora de contingut, forma i tècnica.

OBRES: Un màxim de tres, originals no premiades ni publicades.

PRESENTACIÓ: Muntades sobre suport rígid de 30×40 d´1 a 3 mm d´espessor.

IDENTIFICACIÓ: Al dors de les obres es farà constar: títol, nom de l´autor, telèfon, adreça postal i electrònica.

LLIURAMENT: Agrupació Fotogràfica de Catalunya, carrer del Duc 14, pral. 08002 Barcelona. Telèfon: 93.301.65.81 (horari de tardes).

És imprescindible enviar en suport informàtic les imatges digitals de cada obra presentada amb les següents característiques: el costat més llarg de les fotografies serà de 1200 píxels a 300 ppi. L´arxiu s´anomenarà “Luis Navarro” i contindrà el nom del concursant i els títols de les imatges.

ENVIAR A : concursos@afc.cat

JURAT: Format per persones de reconeguda solvència fotogràfica o artística de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

PREMIS:

  •  Primer Premi:      Trofeu “Luis Navarro” de l’A.F.C. i 300 €.
  •  Segon Premi:        Medalla de l’A.F.C. i 150 €.
  •  Tercer Premi:       Medalla de l’A.F.C. i 100 €.

ADMISSIÓ: Fins les 20.00 hores del dia 31 de desembre de 2019.

VEREDICTE: De caràcter públic el dia 14 de gener de 2020 a les 19.00 hores.

LLIURAMENT DE PREMIS: el dia 28 de gener de 2020 a les 19.00 hores.

EXPOSICIÓ: Del 4 de febrer al 28 de febrer de 2020.

NOTES: No es concedirà més d´un premi per autor. El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert. Les obres premiades quedaran sota propietat de l´Agrupació Fotagràfica de Catalunya. Les fotografies que no s´ajustin a aquestes bases seran desqualificades. Si per causa greu, comesa per un autor premiat, s´hagués de desqualificar la seva obra, el premi atorgat quedarà desert a tots els efectes. La Comissió Organitzadora tindrà cura de les obres i la seva conservació, no fent-se responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. La participació en aquest concurs suposa la integra acceptació d´aquestes bases.

Quansevol cas no previst serà resolt pel Consell Tècnic de l´Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Devolució d´obres: El retorn de les obres es farà pel mateix conducte d´arribada. Les obres que no es recollin  abans de març del 2020, passaran a ser propietat de l´A.F.C.

Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionades pels participants en aquest concurs serà tractada amb la màxima confidencialitat. Correspondrà a l’AFC, la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases. I es reserva el dret de propagar o difondre les imatges o la reproducció de les obres  premiades.

El premi està subjecte a la retenció de l’IRPF corresponent, segons la legislació vigent.