Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

44è Concurs “Luis Navarro”

 

PARTICIPANTS: Totes les persones que ho desitgin residents a l´Estat Espanyol.

TEMA: Lliure, amb actitud creadora de contingut, forma i tècnica.

OBRES: Un màxim de tres, originals no premiades ni publicades.

PRESENTACIÓ: Muntades sobre suport rígid de 30×40 d´1 a 3 mm d´espessor.

IDENTIFICACIÓ: Al dors de les obres es farà constar: títol, nom de l´autor, telèfon, adreça postal i electrònica i el número de soci de la F.C.F.

LLIURAMENT: Agrupació Fotogràfica de Catalunya, carrer del Duc 14, pral. 08002 Barcelona. Telèfon: 93.301.65.81 en horari de tardes.

És imprescindible enviar en suport informàtic les imatges digitals de cada obra presentada amb les següents característiques: el costat més llarg de les fotografies serà de 1200 píxels a 300 ppi. L´arxiu s´anomenarà “Luis Navarro” i contindrà el nom del concursant i els títols de les imatges.

ENVIAR A : concursos@afc.cat

JURAT: Format per persones de reconeguda solvència fotogràfica o artística de la Federació Catalana de Fotografia.

PREMIS: Premi d´Honor:  Trofeu “Luis Navarro” i dotació econòmica de 300 €.

                  Primer Premi:      Medalla de la F.C.F. i dotació econòmica de       150 €.

                  Segon Premi:        Medalla de la F.C.F. i dotació econòmica de      100 €.

                 Tercer Premi:        Medalla de la F.C.F. i dotació econòmica de        50 €.

ADMISSIÓ: Fins les 20:00 hores del dia 30 de novembre de 2017.

VEREDICTE: De caràcter públic el dia 11 de desembre de 2017 a les 19.00 hores. A tots els participants se´ls enviarà un arxiu de les obres premiades i seleccionades.

LLIURAMENT DE PREMIS: el dia 19 de desembre a les 19.00 hores.

EXPOSICIÓ: Des del 9 de gener al 22 de gener de 2018.

NOTES: No es concedirà més d´un premi per autor. El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert. Les obres premiades quedaran sota propietat de l´Agrupació Fotagràfica de Catalunya. Les fotografies que no s´ajustin a aquestes bases seran desqualificades. Si per causa greu, comesa per un autor premiat, s´hagués de desqualificar la seva obra, el premi atorgat quedarà desert a tots els efectes. La Comissió Organitzadora tindrà cura de les obres i la seva conservació, no fent-se responsable de qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. La participació en aquest concurs suposa la integra acceptació d´aquestes bases.

Quansevol cas no previst serà resolt pel Consell Tècnic de l´Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Devolució d´obres: El retorn de les obres es farà pel mateix conducte d´arribada. les obres que no es recollin  abans de febrer de 2018, passaran a ser propietat de l´A.F.C.

Reconegut per la F.C.F., amb el número (2017/84).

Puntuable pels títols d´Artista, Excel.lència i Mestre de la F.C.F. El concursant concedeix l´autorització als organitzadors per a què les seves obres siguin divulgades per a l´obtenció de distincions dels seus organismes superiors: F.C.F., C.E.F., i F.I.A.P., sempre en l´àmbit exclusiu de la divulgació artística de les seves obres.